top of page

אפגאני Afghan hound

afghan_page_1

afghan_page_1

2010 אפגאנים של מלך דנמרק

2010 אפגאנים של מלך דנמרק

אפגני Afgan

אפגני Afgan

אפגני Afgan

אפגני Afgan

אפגאני

אפגאני

אפגני

אפגני

afgan

afgan

YP2_5888

YP2_5888

אפגני Afgan

אפגני Afgan

49939058_372785573271285_205774211023634

49939058_372785573271285_205774211023634

אפגאני

אפגאני

אפגני Afgan

אפגני Afgan

47246816-aa23-4fee-bbaa-9c7750ba9cf6

47246816-aa23-4fee-bbaa-9c7750ba9cf6

afghan_page_2

afghan_page_2

בתחילת שנות ה-60 הגיעה גב´ ג´ולייט דה-ברקלי-לוי לישראל עם שני כלבים מבית הגידול המפורסם Turkeman. שגר הראשון נרשם בבית הגידול אל ג´ודאה של הגר ווינטראוב, ההורים המיובאים היו Branwen Sheen Shankar ו-Branwen Sago Lilly.

מאז נרשמו כלבים רבים בספר הגידול – מאנגליה, מארה"ב, מצרפת, ספרד ודרום אפריקה. עד אמצע שנות ה-80 נולדו הרבה אפגאנים בישראל, והגזע היה די פופולרי. למרבה הצער רוב קווי הגידול נעלמו, והגזע איבד מהפופולריות שלו. שנות ה-90, הביאו עם גל העליה הרוסי הגדול הרבה כלבי אפגאן. כלבים אלו הם עדיין הבסיס לכלבים הקיימים היום.

הובאו שני זכרים מדנמרק, אולם אלו לא הטביעו חותמם בגידול המקומי. בשנים האחרונות יש לגזע נציגים בודדים, שהצליחו היטב בתערוכות ,אך לא היה גידול מבוסס.

לאחרונה הגיעו ארצה מספר גורים וגורות ואנו מקווים לחידוש הגזע היפה הזה.

bottom of page