top of page

המלטות

ההמלטות המפורסמות בדף זה הן המלטות מאושרות על יד החוג. באחריות המגדלים לרשום את ההמלטה בספר הגידול של ההי"ל ולהעביר את תעודות היוחסין לידי בעלי הגורים.

מומלץ מאד לפנות אלינו לפני רכישת גור מגזעי כלבי הרוח, על מנת לברר האם מדובר בכלב גזעי עם תעודת יוחסין. לפרטים ניתן לפנות לרכז הגזע המתאים או לשלוח מייל ל: sighthoundsclub@gmail.com.

לידיעת המגדלים: בעת פרסום באתר יד-2 ניתן להוסיף את מספר הסגי"ר של אם ההמלטה ע"מ לקבל לוגו של ההי"ל במודעה המאשר כלבים גזעיים.

 

קבלת הלוגו באישור רכז הגידול של הגזע.

העמוד בבנייה

bottom of page