top of page

תערוכות של החוג הישראלי לכלבי רוח

תערוכת בינלאומית – עפולה 24.10.2009

שפט Matti Tuominen מפינלנד.

וויפט:
מנצחת צעירות – דולי פון הילית של ציפורת והילית כרמל.
מנצחת גזע,מקום שני בקבוצה 10 – א"יל אנג'לינה פון הילית של ציפורת והילית כרמל.

סאלוקי:
מנצח גזע ומנצח קבוצה 10 – אי"ל יוליוס אבן אודם ספקטור אל ראזאל של קרן מינץ.
הגור הטוב בגזע – אלבי אורניה אל אמירה של אלקסנדרה קלמנוביץ'.
הקשיש הטוב בגזע – אמירה ספקטור אל רזאל בבעלות יוליה וזילקון.

וולפהאונד אירי:
מנצחת הגזע – מקום שני בקבוצה 10, ומנצחת צעירים בקבוצה 10 – Ginger rogers-Lahrob – גפן של נילי עמרני.

bottom of page