top of page

תערוכות של החוג הישראלי לכלבי רוח

תערוכת חיות הבית תל אביב, 08 מאי 2010

בתערוכת חיות הבית שנערכה בשבת 8.5.10, נשפטו כלבי הרוח בזירה מספר 8, בשיפוטה המדויק והברור של ד"ר ריטה טריינין. למעלה מ- 20,000 מבקרים צפו בתערוכת הכלבים, בתערוכת החתולים, תצוגת נחשים וזוחלים, ושאר חיות. לכלבי הרוח היה ייצוג אמנם קטן יחסית לתערוכות חוג אבל בהחלט מכובד.

הזירה המרכזית נמשכה לתוך שעות החשיכה, והפעם שפטה את הקבוצה ד"ר צפרא סיריק. מנצח הקבוצה היה כלב הסאלוקי המרשים כרים ספקטור אל ראזאל של אדוארדו ג'קרד-פרקש, במקום השני מוקם כלב הוולפהאונד האירי הצעיר של מריה ויולי גרוסמן, ובמקום השלישי כלב הוויפט צ'רלי פון הילית של לודמילה וולדימיר שיפרין.

במקצה הגורים ראינו לראשונה בתערוכות הבינלאומיות את גור האפגאני היפה והמבטיח של זויה סלבק.

bottom of page