top of page

תערוכות של החוג הישראלי לכלבי רוח

תערוכת החורף, קיבוץ מעברות - 27.2.2015

שופט: לייף הרמן ווילברג (נורבגיה)

היתה זו תערוכה קטנה מאלו שהורגלנו אליהן, בשל מיעוט נרשמים.

שפט לייף הרמן ווילברג מנורבגיה, שופט מקיף, רופא שיניים במקצועו , עם מודעות גבוהה לשגיאות שיש להן השפעה על בריאות הכלב , כמו ניבים שחודרים לחניכיים – בגינם פסל את שני כלבי האייריש וולפהאונד שהוצגו. כיון שאלו כלבים צעירים שהתפתחותם איטית איננו רואים בפסילה הזאת סוף פסוק לעתידם הגידולי.

5 כלבי גרייהאונד איטלקי הוצגו כשהיפה ביותר ביניהם היתה ללא ספק כלבת היבוא של נדב לוי – PY’S AROMA משבדיה, שהיתה כמובן הגורה-פעוטה הטובה בתערוכה. האלופה HURRICANE STORM LET IT BLOW מגידולו ובעלותו של נדב היתה מנצחת הגזע. ובהמשך מקום 2 בכוכב התערוכה.

רק 4 סאלוקים הוצגו, שאטה הצעירה של אנה ודימה בנדרסקי היתה מנצחת נקבות ומועמדת לאליפות ישראל צעירה. שאטה נולדה אצל עופר גרובר ואירה שניוויס שלצערנו החליטו לא להוציא תעודות יוחסין, לפיכך עברה מיון וקיבלה תעודת מיון ללא ציון שושלת היוחסין שלה. AFAR WIND OF RIN של אלנה דיב, ומגידולה של רעיה מיננקוב היה מנצח הגזע וזכה ב- CAC, תחת ידיו האמונות של דן סימקין.

רמה מאוד גבוהה הוצגה בגזע הוויפט, 5 כלבים בבעלות אנדראה אלנה. בנץ הפולני בבעלות משותפת עם מאירה פרופ-פיזם זכה בתואר CAC אך מנצח הזכרים היה סומי הפיני מכיתת אלופים. השופט התלבט רבות בין הנקבות – בין הצעירה המדהימה SOBERS TALLULAH לאלופה המלאה KARADHRAS PINACOLADA, בין האיטלקיה לפולניה… ולבסוף בחר במבוגרת, הפולניה הכבדה אך מאוזנת, בע"פ הסביר לנו שהוא רוצה לראות יותר התלהבות אצל הצעירה האיטלקיה… ולמה זכתה גם כמנצחת גזע וגם ככוכבת התערוכה.

לאחר התערוכה התכנסנו, שוב בצמצום לא מוכר, לאסיפה הכללית השנתית של החוג. שמענו ואישרנו את הדו"ח הכספי לשנת 2014 (עבר בדיקה ואישור על ידי ראת החשבון לימור שטהל – יו"ר ועדת ביקורת של החוג), שמענו על ירידה ניכרת בהמלטות מתועדות של הסאלוקים, ובחרנו ועד חדש לשנים 2015-2016. לאור מצבו הפיננסי של החוג החלטנו להוריד את דמי החבר השנתיים לסך של 200 ₪ !

bottom of page