top of page

תערוכות של החוג הישראלי לכלבי רוח

תערוכה מיוחדת לכלבי וויפט - 15.2.2014, גבעתי חיים מאוחד

שפט: Mark Wibier, גרמניה

bottom of page