top of page

תערוכות של החוג הישראלי לכלבי רוח

תערוכת כלבי רוח – חורף 5.3.2011

הפעם שפטה את התערוכה הגב' אדריאנה גריפה מאיטליה. בין מועדון הדני, ולפני מועדון הפודל, נשפטו 28 כלבים.

בכלבי הסאלוקי, מהם נרשמו רק 11 כלבים, ניצח ולא בפעם הראשונה האלוף של קרן מינץ – יוליוס אבן אודם ספקטור אל ראזאל. געש קוויקסילבר רוח מדבר של מיכאלה אוקון שהיה מנצח גורים בתערוכת כלבי הציד היה מנצח הצעירים בגזע ובכל התערוכה, אלבי אורניה אל אמירה של אלכסנדרה קלמנוביץ זכה ב-CAC הראשון שלו, ואחותו אלטאיס אורניה אל אמירה של קרן מינץ זכתה ב-CAC השני לה.

באפגאני ראינו את הגור היפה של גיורא רון שממשיך להתפתח היטב. זוג כלבי היבוא של זויה סלדק זכה ב-CAC השני שלהם, כשהזכר המרשים היה גם מנצח הגזע.

5 כלבי גרייהאונד איטלקי השתתפו, את הגזע ניצחה קוני ספקטור אל ראזאל של נדב לוי, שגם קיבלה את ה-CAC השלישי שלה והפכה לאלופת ישראל. ריצ'י ספקטור אל ראזאל היפה היה מנצח צעירים, ולורליי היפה של מיכאל וסבטלנה אלנט קיבלה את ה-JCAC שלה. ג'וליה ספקטור אל ראזאל של נדב לוי, הגורה היפה היתה לגורה הטובה בתערוכה.

10 כלבי וויפט השתתפו, את הגזע ניצחה האלופה היפה של ציפורת והילית כרמל-דולי פון הילית. מנצח הזכרים היה האלוף קלאון פון הילית גם הוא של ציפורת והילית כרמל, כשהוא מקדים 3 אלופים נוספים - בלו פון כרמית, צ'רלי פון הילית וסמרטי ג'ונס. את ה-CAC בזכרים קטף בפעם השלישית במבי פון כרמית של טל חלפין ובכך הפך לאלוף ישראל, 2 צאצאיו קטפו את ה-JCAC - פיג'י של עמית ומירי פס בנקבות, וריין של ילנה איוונצ'וק בזכרים, פיג'י היתה גם הצעירה הטובה בגזע. אלקטרה פון הילית של ציפורת והילית כרמל היתה הגורה בתערוכה ואחותה אל-צ'יק של איה בן דוד היתה במקום השני.

כוכב התערוכה היה יולי הסאלוקי, אחרי דולי הוויפטית, האפגאני וקוני הגרייהאונד האיטלקי במקום ה-3 ו-4.

bottom of page