top of page

פרוטוקול האסיפה הכללית היוצאת מן המניין 18.05.17

המסגר 6, אור יהודה, 18.5.17

 

גב' אנדראה אלנה, מזכירת החוג, ביקשה שמר אריק שורץ ינהל את הישיבה.

האסיפה בחרה פה אחד במר אריק שורץ לנהל את האסיפה.

סדר היום:

הפסקת כהונתה של יו"ר החוג, חברת הוועד גב' מריאנה סגל לזרוביץ שלא בתום תקופת כהונתה.

מר אריק שורץ: "באופן עקרוני, הנכון היה שוועד החוג יציג את הסיבות לבקשה להפסקת כהונתה של היו"ר ושהיא תגיב. כיוון שהיא לא נמצאת, זכות הדיבור והשקיפות ניתנה לאנדראה אלנה, בשם וועד החוג".


בחירת יו"ר לחוג הישראלי לכלבי הרוח.

מועמד: דר' צחי נבו.


בחירת וועדת ביקורת.

מועמדים: גב' לימור שטהל, מר אריק שורץ.

 

גב' אנדראה אלנה:

עמדת וועד החוג הישראלי לכלבי רוח לאסיפה הכללית שלא מן המניין 18.5.17

6 חברי הוועד ( מתוך 8 ) הגיעו להחלטה שלא ניתן להמשיך ולעבוד עם היו"ר הנוכחית גב' מריאנה סגל לזרוביץ, ולכן יזמו וכינסו את האסיפה הכללית שלא מן המניין על מנת להמליץ בפני האספה להחליף את היו"ר..

הסיבות העיקריות –

א. לאחר האסיפה הכללית ב- 6.3.17, והתפטרותה של דר' צפרא סיריק מהוועד, נדרשה היערכות מהירה לקראת הפורימון ותערוכת מודיעין, כמו גם היערכות מידית למינוי רכזי גידול, מורשי חתימה ועוד. למרות פניות חוזרות של חברי הוועד, היו"ר לא פעלה לכנס את הוועד לישיבה.

ב. היו"ר פנתה בצורה לא מכובדת ולא מכבדת לחברי הוועד ולחברי חוג אחרים שתורמים מזמנם ומרצם לטובת החוג (כגון אדוארדו פרקש ג'קרד שאחראי על אתר החוג, לימור שטהל שהיא חלק מוועדת הביקורת).

ג. חברי הוועד יזמו ישיבה דחופה ל -18.3.17 וזימנו אליה את כל הוועד.

ד. לאור אווירת חוסר האמון שנוצרה בווועד ובניסיון לתקן את המצב, הוחלט באותה ישיבה, להתנהל בשקיפות מלאה ע"י שיתוף כל חברי הוועד דרך אימיילים וקבוצה ייעודית בפייסבוק.

ה. למרות זאת, היו"ר לא קיימה את ההחלטה והמשיכה לפנות ליחידים מהוועד לפי ראות עיניה. יתרה מכך החליטה להיות זמינה לפניות של חברי הוועד רק בטלפון ובשעות קבלה מוגדרות, הודיעה שלא תקרא או תענה למיילים, ואף הסירה את עצמה מקבוצת הוועד בפייסבוק.

ו. מי שנפגעה בעיקר מהגישה המתנשאת הזאת היא רעות דישבק, שאמצעי התקשורת שלה כידוע הוא לא טלפוני!

ז. מריאנה לא שיתפה פעולה בהכנות לפעילויות החוג השונות שהתקיימו מאז בחירתה, לא הגיעה לתערוכת החוג במודיעין ולא נתנה כתף בהפעלת דוכן החוג בתערוכת כנות.

לסיכום, צורת ההתבטאות שלה, הניסיון לפגוע בפעילות הוועד ע"י חוסר שיתוף פעולה עם כולם, חוסר הפעילות שלה למען החוג וצורת התנהלותה הכללית, הביאו את חברי הוועד למסקנה שאין לנו יותר אמון במריאנה כיו"ר החוג, ויש צורך דחוף בהחלפתה בהקדם. בחודשיים האחרונים הוכחנו שאנחנו יכולים לעבוד יחד ולשתף פעולה, למען החוג והצלחתו. אנחנו תומכים בדר' צחי נבו ומתייצבים מאחוריו, סמוכים ובטוחים שידע לגבש את השורות ולהוביל את החוג קדימה בעבודת צוות מוצלחת ופורייה ובתקשורת חיובית ופתוחה בין חברי הוועד ובין כל חברי החוג.

הצבעה: 30 הצביעו בעד החלפת היו"ר ו-4 נגד. ההחלטה התקבלה.

בחירת יו"ר חדש לחוג הישראלי לכלבי רוח:

ההמלצה, עבור יו"ר חדש, היחידה שהתקבלה היא עבור דר' צחי נבו. מכיוון שאין מועמד נוסף, אפילו קול אחד יספיק כדי שיבחר.

הצבעה: רב באי האסיפה הצביעו בעד, דר' צחי נבו נבחר להיות יו"ר החוג הישראלי לכלבי רוח.

בחירתם של חברי וועדת הביקורת של החוג:

מר אריק שורץ הציג בקצרה את המועמדים.

הצבעה: גב' לימור שטהל ומר אריק שורץ נבחרו לוועדת ביקורת.

 

דברי סיכום של חבר וועדת הביקורת, אריק שורץ: "אני עוסק בניהול עמותות מתחילת שנות ה-90. מהניסיון האישי שלי, חשוב לזכור שעמותה שייכת לחבריה, לא ליו"ר ולא לוועד, רק לחברים. הוועד הנבחר מטרתו לשרת את החברים ולא להיפך וחשוב מאוד לזכור זאת. מאחל בהצלחה ליו"ר החדש ולחברי הוועד".

 

פוסט פורסם בקטגוריה כללי בתאריך 23 במאי 2017.

bottom of page